<< Go Back 

          เมื่อผู้เรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะเข้าสู่หน้าจอของโปรแกรม Windows ให้ผู้เรียนดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน โปรแกรมการเรียนการสอน จากนั้นจะปรากฏไอคอนของแต่ละชั้นเรียน ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จะปรากฏไอคอนโปรแกรมสอนพิมพ์ดีด ให้ผู้เรียนดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมสอนพิมพ์ดีด จะเข้าสู่โปรแกรมสอนพิมพ์ดีดโดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้

          เมื่อเข้าสู่หน้าจอแล้วจะปรากฏเมนูให้เลือก 4 เมนู คือ

ทดลองใช้โปรแกรม คลิกเลือกเมื่อต้องการใช้โปรแกรม
ผู้ลงทะเบียนใหม่ คลิกเลือกเมื่อต้องการลงทะเบียนกับโปรแกรม
รายชื่อผู้เข้าเรียน คลิกเลือกชื่อที่เคยลงทะเบียนแล้ว
ส่วนของการคอลโทล คลิกเลือกปุ่มต่างๆที่ต้องการปรับแต่ง

          ให้นักเรียนคลิกเลือกเมนู ทดลองใช้ จะปรากฏหน้าจอดังนี้

          จะเป็นหน้าจอสารบัญ จะมีเมนูให้นักเรียนได้เลือกใช้อยู่ 11 เมนู คือ

 1. ข้อมูลเบื้องต้น
 2. บทเรียน
 3. แบบฝึกหัด
 4. แบบทดสอบ
 5. รายงานผลโดยเฉลี่ย
 6. เกมส์
 7. เปลี่ยนผู้เรียน
 8. ปรับเปลี่ยนการนำเสนอ
 9. คำแนะนำ
 10. รายละเอียดของโปรแกรม
 11. ออกจากโปรแกรม

          จะบอกถึงการเตรียมความพร้อมในการฝึกพิมพ์ดีด เมื่อเข้ามาในส่วนเมนูแล้วก็จะแบ่งเป็นหัวข้อ ให้เลือกอีก 5 หัวข้อ คือ

 1. การวางมือที่ถูกต้อง            
 2. ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์
 3. การวางเอกสาร
 4. การนั่ง
 5. ตำแหน่งนิ้วที่ถูกต้อง

          ถ้าต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องไหนก็คลิกเลือกที่เมนูหัวข้อที่สนใจ ซึ่งแต่ละหัวข้อจะมีคลิปวีดีโอสั้นๆ ในการอธิบายประกอบไปด้วย และเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้หมดทุกหัวข้อแล้ว ต้องการที่จะออกจากส่วนของข้อมูลเบื้องต้น ให้คลิกที่ ปุ่มสารบัญ   เพื่อย้อนกลับไปในส่วนของหน้าสารบัญ


ที่มาของวีดีโอ :http://www.youtube.com/watch?v=QmHSdN5phaA

(ตั้งแต่แบบฝึกหัดที่ 1-3 )

          การเข้าสู่บทเรียนที่ 1 เมื่ออยู่ที่หน้าจอ สารบัญ ให้คลิกเลือก เมนู บทเรียน

          เมื่อเข้าสู่หน้าจอของโหมดบทเรียนจะปรากฏรายละเอียดคือ

          แบบฝึกหัดที่ 1-10 เป็นบทเรียนที่มีให้ทั้งหมดในโหมดของการพิมพ์ภาษาไทย หากผู้เรียนต้องการใช้บทเรียนใดให้นำเมาส์  ไปคลิกที่เครื่องหมายหน้าแบบฝึกหัด ก็จะปรากฏแบบฝึกหัดย่อย ให้คลิกเลือกที่แบบฝึกหัดที่ต้องการ โดยจะมีแถบสีน้ำเงินคลุมป้ายชื่อของแต่ละบทเรียน และสังเกตว่าในช่องรายละเอียดจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาภายในบทเรียนนั้นให้ดูอย่างคร่าว ๆ ซึ่งหากต้องการดูรายละเอียดของบทเรียนนั้นจะอธิบายอีกครั้งเมื่อคลิกที่ตกลงเพื่อเข้าไปฝึกพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดังรูป

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย (บทเรียนที่ 1 )

แบบฝึกหัดที่ 1

 1. คลิกเลือก  ทดลองใช้โปรแกรม ในหน้าจอเมนูหลัก
 2. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
 3. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการโดยในที่นี้ให้เลือก  แบบฝึกหัดที่  1  เรื่อง  ฟ  ห  ก  ด    ่  า  ส  ว
 4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง   เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          เมื่อเข้าสู่หน้าจอของการเรียนแล้วจะมีส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการเรียนการสอนคือ

เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ สามารถคลิกย้อนกลับไปหรือคลิก เลือกแบบฝึกหัดถัดไปได้
แป้นพิมพ์ จะเป็นแป้นพิมพ์  ที่ใช้ สำหรับการพิมพ์ ภาษาไทยทั้งหมด ซึ่งจะ จำลองแป้นพิมพ์มาให้เป็น สีขาว จะมีสีเหลืองบนแป้นตัวอักษร ที่ฝึกพิมพ์ ในแบบฝึกหัดนี้
ส่วนของการฝึกพิมพ์ จะแสดงตัวอักษร ที่ให้เราฝึกพิมพ์พอ ถึงตัวอักษร ที่จะต้องพิมพ์ ตัวอักษรนั้นจะเป็นสีน้ำเงิน
ในส่วนของการจับเวลาจะตั้งไว้ที่ 3 นาที

คลิกเมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ในการพิมพ์ให้ผู้เรียน พิมพ์ตัวอักษรตาม แป้นพิมพ์ โดยในส่วนของ แป้นพิมพ์ จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่ เป็น แป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษร ที่มีสีน้ำเงิน ขึ้นบนแป้นพิมพ์ ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้อง แล้วเคอร์เซอร์  จะเลื่อนไปกระพริบตัว อื่นต่อไป ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการ ที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่มเริ่มพิมพ์

รายงานผลเมื่อหมดเวลาในการพิมพ์

          เมื่อผู้เรียนได้ฝึกพิมพ์จนหมดเวลาแล้วโปรแกรมจะขึ้นไดอะล๊อกบล็อกซึ่งจะถามว่า ต้องการบันทึกประวัติการพิมพ์ในครั้งนี้ หรือไม่ ถ้าต้องการบันทึกให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง ถ้าไม่บันทึกให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก แต่ถ้าผู้เรียนต้องการที่จะดูรายงานผลการพิมพ์จะต้องคลิกที่ปุ่ม ตกลง

          เมื่อคลิกที่ปุ่มตกลงจะปรากฏหน้าจออธิบายผลการพิมพ์ ดังรูป ส่วนที่ 1 เป็นกราฟ

รายงานผลในการพิมพ์ของตัวอักษรที่เราได้ฝึกพิมพ์ในบทนี้
          เส้นกราฟสีน้ำเงินแสดง ความถูกต้องจะคิดเป็น %
          เส้นกราฟสีชมพู แสดง ความเร็วคำต่อนาที(Word per minute)
ส่วนที่ 2 จะรายงานผลการพิมพ์ คือ จำนวนอักษรทั้งหมด , จำนวนอักษรที่พิมพ์ผิด ,    ความถูกต้องเฉลี่ย %  ,  ความเร็วเฉลี่ย คำ/ นาที
ส่วนที่ 3 เป็นการเลื่อนหน้ากราฟแสดงผล และปุ่มพิมพ์รายงานออกมาทางเครื่องพิมพ์  ผู้เรียนสามารถเลื่อนดูกราฟจากปุ่ม ย้อนกลับ และปุ่ม ถัดไปได้
การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 1 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

แป้นอักษรเหย้า ฟ ห ก ด ่ า ส ว

          สิ่งสำคัญที่สุดในการพิมพ์ คือ การวางนิ้วในตำแหน่งเหย้า จงเอานิ้วสี่นิ้วของแต่ละมือ แตะลงบนแป้นอักษร ฟ ห ก ด ่ า ส ว งอนิ้วทั้งสี่ และวางปลายนิ้วลงเบาๆ บน แป้นอักษรนั้น ซึ่งเรียกว่า แป้นเหย้า ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด1.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่องแล้วให้เปลี่ยนแบบฝึกเป็นแบบฝึกหัดที่ 2

แบบฝึกหัดที่ 2

          1. ให้คลิกที่ปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ
          2. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
          3. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ  โดยในที่นี้ให้เลือก  แบบฝึกหัดที่  2 .1 เรื่อง  เ ้  ง

            4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษรที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไปให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่จะพิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์
          ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร เ ้ ง โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 2 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ เ ้ ง โดยการวางนิ้วที่ ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามแบบฝึกหัดที่ 1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการใช้นิ้วสืบไปเคาะแป้นตัวอักษรใหม่

1. อักษร เ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ด ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร เ ในแถวเดียวกัน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
2. อักษร ้ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ่ ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ้ ในแถวเดียวกันโดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
3. อักษร ง ให้ใช้การสืบนิ้วก้อยข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ว ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ง ในแถวเดียวกันซึ่งอยู่ทางด้านขวา ของ ว โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคงแตะเบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือไปไหนให้ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น

          ในการฝึกหัดพิมพ์ ให้ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด 2.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่องแล้วให้ลองเปลี่ยนแบบฝึกเป็นแบบฝึกหัดที่ 3

แบบฝึกหัดที่ 3

          1. ให้คลิกที่ปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ
          2. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
          3. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ โดยในที่นี้ให้เลือก แบบฝึกหัดที่ 3.1 เรื่อง พ ะ    ี    ั

          4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษรที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไปให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการพิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์
          ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร พ ะ  ี ั โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 3 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ พ ะ ี   ั โดยการวางนิ้วที่ ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามแบบฝึกหัดที่ 1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการใช้นิ้วสืบไปเคาะแป้นตัวอักษรใหม่

1. อักษร พ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
2. อักษร ะ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ะ ในแถวบนโดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
3. อักษร ี ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ่ ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร อี ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
4. อักษร ั ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ่ ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร อั ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น

          ในการฝึกหัดพิมพ์ ให้ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด 3.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่อง
          เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การวางนิ้วในบทเรียนแล้วให้ทำฝึกหัดพิมพ์เป็นประโยคโดยการจับเวลา โดยคลิกที่ปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ คลิกที่แบบฝึกหัด จะปรากฏหน้าจอดังรูป

          ในส่วนของแบบฝึกหัดจะมีหัวข้อเรื่องที่จะฝึกพิมพ์อยู่ 5 หัวข้อคือ

  1. คอมพิวเตอร์
  2. สัตว์โลกน่ารัก
  3. สุขภาพ
  4. บันเทิง
  5. อื่นๆ

          แต่ละหัวข้อจะมีเรื่องย่อยๆ ให้ผู้เรียนเลือกฝึกอีกหลายเรื่องให้ผู้เรียนคลิกเลือกเครื่องหมาย+ หน้าหัวข้อเรื่อง เพื่อที่โปรแกรมจะแสดงเรื่องย่อยๆ ให้เห็น และสามารถเลือกฝึกพิมพ์ได้โดย ให้คลิกให้มีแถบสีน้ำเงินปรากฏบนเรื่องที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดังรูป

ส่วนที่ 1 คือ การฝึกพิมพ์ตามประโยคที่โปรแกรมกำหนดมาให้ โดยสังเกตจาก ตัวอักษรสีน้ำเงินที่ผู้เรียนจะต้องพิมพ์ตาม
ส่วนที่ 2 คือ การจับเวลา โปรแกรมจะกำหนดเวลามาให้ 1 นาที ผู้เรียนจะต้องพิมพ์ประโยค ที่โปรแกรมกำหนดมาให้เสร็จภายในเวลา
ส่วนที่ 3 คือ ปุ่มเริ่มพิมพ์ เมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะทำการฝึกพิมพ์ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์ก่อน
ส่วนที่ 4 คือ ปุ่มรายงานผล เมื่อผู้เรียนต้องการที่จะดูรายงานผลการพิมพ์ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม รายงานผล แต่ผู้เรียนจะต้องพิมพ์ให้เสร็จตามกำหนดเวลา เมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมจะมีไดอะล็อกบล็อกขึ้นมาให้เราทำงานบันทึกผลการพิมพ์ เมื่อบันทึกแล้วถึงจะสามารถดูรายงานผลการพิมพ์ได้


          ในบทเรียนนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร อ ี ท ื ไ ป น ใ ๆ ผ ย บ ล ฝ -    โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 1 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ   โดยการวางนิ้วที่ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามบทเรียนที่ 1 โดยในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้นิ้วสืบไปเคาะแป้นตัวอักษรใหม่ ให้ผู้เรียนดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน  โปรแกรมพิมพ์ดีดจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

(แบบฝึกหัดที่ 3 - 6)

          การเข้าสู่บทเรียนที่ 2 เมื่ออยู่ที่หน้าจอ สารบัญ ให้คลิกเลือก เมนู บทเรียน

          เมื่อเข้าสู่หน้าจอของโหมดบทเรียนจะปรากฏรายละเอียดคือ

          แบบฝึกหัดที่ 1-10 เป็นบทเรียนที่มีให้ทั้งหมดในโหมดของการพิมพ์ภาษาไทย หากผู้เรียนต้องการใช้บทเรียนใดให้นำเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกหน้าแบบฝึกหัด ก็จะปรากฏแบบฝึกหัดย่อย ให้คลิกเลือกที่แบบฝึกหัดที่ต้องการ โดยจะมีแถบสีน้ำเงินคลุมป้ายชื่อของแต่ละบทเรียน และสังเกตว่าในช่องรายละเอียดจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาภายในบทเรียนนั้นให้ดูอย่างคร่าว ๆ ซึ่งหากต้องการดูรายละเอียดของบทเรียนนั้นจะอธิบายอีกครั้งเมื่อคลิกที่ ตกลง เพื่อเข้าไปฝึกพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดังรูป   

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย (บทเรียนที่ 2 )

แบบฝึกหัดที่ 4

          5. คลิกเลือก  ทดลองใช้โปรแกรม ในหน้าจอเมนูหลัก
          6. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
          7. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ  โดยในที่นี้ให้เลือก  แบบฝึกหัดที่  4.1  เรื่อง  อ ิ   ท  ื
          8. คลิกที่ปุ่ม ตกลง   เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          เมื่อเข้าสู่หน้าจอของการเรียนแล้วจะมีส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการเรียนการสอนคือ

เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ สามารถคลิกย้อนกลับไปหรือคลิก เลือกแบบฝึกหัดถัดไปได้
แป้นพิมพ์ จะเป็นแป้นพิมพ์ที่ใช้ สำหรับการพิมพ์ภาษาไทยทั้งหมด ซึ่งจะ จำลองแป้นพิมพ์มาให้เป็นสีขาว จะมีสีเหลืองบนแป้นตัวอักษร ที่ฝึกพิมพ์ในแบบฝึกหัดนี้
ส่วนของการฝึกพิมพ์ จะแสดงตัวอักษร ที่ให้เราฝึกพิมพ์พอถึงตัวอักษรที่จะต้องพิมพ์ ตัวอักษรนั้นจะเป็นสีน้ำเงิน
ในส่วนของการจับเวลาจะตั้งไว้ที่ 3 นาที
คลิกเมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตาม แป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์ จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่ เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษร ที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้อง แล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไป ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่มเริ่มพิมพ์

          ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษรที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไปให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์

                รายงานผลเมื่อหมดเวลาในการพิมพ์


ที่มาของวีดีโอ : http://www.youtube.com/watch?v=fW2mCQiXPe8

          ผู้เรียนได้ฝึกพิมพ์จนหมดเวลาแล้วโปรแกรมจะขึ้นไดอะล๊อกบล็อกซึ่งจะถามว่า ต้องการบันทึกประวัติการพิมพ์ในครั้งนี้ หรือไม่ ถ้าต้องการบันทึกให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง ถ้าไม่บันทึกให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก แต่ถ้าผู้เรียนต้องการที่จะดูรายงานผลการพิมพ์จะต้องคลิกที่ปุ่ม ตกลง

          เมื่อคลิกที่ปุ่มตกลงจะปรากฏหน้าจออธิบายผลการพิมพ์ ดังรูป

ส่วนที่ 1 เป็นกราฟรายงานผลในการพิมพ์ของตัวละอักษรที่เราให้ฝึกพิมพ์ในบทนี้ เส้นกราฟสีน้ำเงินแสดง ความถูกต้องจะคิดเป็น % เส้นกราฟสีชมพู แสดง ความเร็วคำต่อนาที(Word per minute)
ส่วนที่ 2 จะรายงานผลการพิมพ์ คือ จำนวนอักษรทั้งหมด , จำนวนอักษรที่พิมพ์ผิด , ความถูกต้องเฉลี่ย% , ความเร็วเฉลี่ย คำ/ นาที
ส่วนที่ 3 เป็นการเลื่อนหน้ากราฟแสดงผล และปุ่มพิมพ์รายงานออกมาทางเครื่องพิมพ์ ผู้เรียนสามารถเลื่อนดูกราฟจากปุ่ม ย้อนกลับ และปุ่ม ถัดไปได้

          ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร อ ิ ท ื โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 4 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ อ ิ ท ื โดยการวางนิ้วที่ ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามแบบฝึกหัดที่ 1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการใช้นิ้วสืบไปเคาะแป้นตัวอักษรใหม่

1. อักษร อ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ด ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร อ ในแถวล่างของ ด โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคงแตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือลงมา ให้ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
2. อักษร ิ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวล่างของ โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคงแตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือลงมา ให้ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
3. อักษร ท ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวล่างของ โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคงแตะเบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือลงมาให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
4. อักษร ื ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวล่างของ โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคงแตะเบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือลงมาให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น

          ในการฝึกหัดพิมพ์ ให้ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด 4.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่องแล้วให้ลองเปลี่ยนแบบฝึกเป็นแบบฝึกหัดที่ 5

แบบฝึกหัดที่ 5

          1. ให้คลิกที่ปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ
          2. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
          3. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ  โดยในที่นี้ให้เลือก  แบบฝึกหัดที่  5 .1 เรื่อง  ไ  ป   น  ใ   ๆ   ผ   ย

          4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษรที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไปให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์
          ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร ไ ป น ใ ๆ ผ ย โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 5 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ ไ ป น ใ ๆ ผ ย โดยการวางนิ้วที่ ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามแบบฝึกหัดที่ 1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการใช้นิ้วสืบไปเคาะแป้นตัวอักษรใหม่

1. อักษร ไ ให้ใช้การสืบนิ้วนางข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
2. อักษร ป ให้ใช้การสืบนิ้วนางข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวล่าง โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือลงมาให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
3. อักษร น ให้ใช้การสืบนิ้วนางข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะเบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ใช้แต่ การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
4. อักษร ใ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวล่าง โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือลงมาให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
5. อักษร ๆ ให้ใช้การสืบนิ้วก้อยข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่างเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
6. อักษร ผ ให้ใช้การสืบนิ้วก้อยข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวล่าง โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะเบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือลงไปด้านล่าง ให้ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
7. อักษร ย ให้ใช้การสืบนิ้วก้อยข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่างเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น

          ในการฝึกหัดพิมพ์ ให้ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด 5.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่องแล้วให้ลองเปลี่ยนแบบฝึกเป็นแบบฝึกหัดที่ 6

แบบฝึกหัดที่ 6

          1. ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ
          2. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
          3. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ โดยในที่นี้ให้เลือก แบบฝึกหัดที่ 6.1 เรื่อง บ ล ฝ -

          4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษรที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไปให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์
          ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร บ ล ฝ - โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 6 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ บ ล ฝ - โดยการวางนิ้วที่ ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามแบบฝึกหัดที่ 1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการใช้นิ้วสืบไปเคาะแป้นตัวอักษรใหม่

1. อักษร บ ให้ใช้การสืบนิ้วก้อยข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ว ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร บ ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
2. อักษร ล ให้ใช้การสืบนิ้วก้อย¬ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ว ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ล ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
3. อักษร ฝ ให้ใช้การสืบนิ้วก้อยข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ว ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ฝ ในแถวล่าง โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่างเคลื่อนมือลงไปด้าน ล่างให้ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
4. อักษร - ให้ใช้การสืบนิ้วนางข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ห ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร - ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่างเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น

          ในการฝึกหัดพิมพ์ ให้ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด 6.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่อง
          เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การวางนิ้วในบนเรียนแล้วให้ทำฝึกหัดพิมพ์เป็นประโยคโดยการจับเวลา โดยคลิกที่ปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ คลิกที่แบบฝึกหัด จะปรากฏหน้าจอดังรูป

ในส่วนของแบบฝึกหัดจะมีหัวข้อเรื่องที่จะฝึกพิมพ์อยู่ 5 หัวข้อคือ

  1. คอมพิวเตอร์
  2. สัตว์โลกน่ารัก
  3. สุขภาพ
  4. บันเทิง
  5. อื่นๆ

          แต่ละหัวข้อจะเรื่องย่อยๆ ให้ผู้เรียนเลือกฝึกอีกหลายเรื่อง ให้ผู้เรียนคลิกเลือกเครื่องหมาย + หน้าหัวข้อเรื่อง เพื่อที่โปรแกรมจะแสดงเรื่องย่อยๆ ให้เห็น และสามารถเลือกได้ ให้คลิกให้มีแถบสีน้ำเงินปรากฏบนเรื่องที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดังรูป

ส่วนที่ 1 คือ การฝึกพิมพ์ตามประโยคที่โปรแกรมกำหนดมาให้ โดยสังเกตจาก ตัวอักษรสีน้ำเงินที่ผู้เรียนจะต้องพิมพ์ตาม
ส่วนที่ 2 คือ การจับเวลา โปรแกรมจะกำหนดเวลามาให้ 1 นาที ผู้เรียนจะต้องพิมพ์ประโยค ที่โปรแกรมกำหนดมาให้เสร็จภายในเวลา
ส่วนที่ 3 คือ ปุ่มเริ่มพิมพ์ เมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะทำการฝึกพิมพ์ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์ก่อน
ส่วนที่ 4 คือ ปุ่มรายงานผล เมื่อผู้เรียนต้องการที่จะดูรายงานผลการพิมพ์ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม รายงานผล แต่ผู้เรียนจะต้องพิมพ์ให้เสร็จตามกำหนดเวลา เมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมจะมีไดอะล๊อกบล็อกขึ้นมาให้เราทำงานบันทึกผลการพิมพ์ เมื่อบันทึกแล้วถึงจะสามารถดูรายงานผลการพิมพ์ได้

          ในบทเรียนนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร ถ ภ ค ต อึ จ ข ช อุ / โ ฌ อ์ ฎ ฏ ษ โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 1 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ ถ ภ ค ต อึ จ ข ช อุ / โ ฌ อ์ ฎ ฏ ษ โดยการวางนิ้วที่ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามบทเรียนที่ 1 โดยในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้นิ้วสืบไปเคาะแป้นตัวอักษรใหม่ ให้ผู้เรียนดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมพิมพ์ดีดจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

(แบบฝึกหัดที่ 7-10)

          การเข้าสู่บทเรียนที่ 3 เมื่ออยู่ที่หน้าจอ สารบัญ ให้คลิกเลือก เมนู บทเรียน

          เมื่อเข้าสู่หน้าจอของโหมดบทเรียนจะปรากฏรายละเอียดคือ

          แบบฝึกหัดที่ 1-10 เป็นบทเรียนที่มีให้ทั้งหมดในโหมดของการพิมพ์ภาษาไทย หากผู้เรียนต้องการใช้บทเรียนใดให้นำเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายหน้าแบบฝึกหัด ก็จะปรากฏแบบฝึกหัดย่อย ให้คลิกเลือกที่แบบฝึกหัดที่ต้องการ โดยจะมีแถบสีน้ำเงินคลุมป้ายชื่อของแต่ละบทเรียน และสังเกตว่าในช่องรายละเอียดจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาภายในบทเรียนนั้นให้ดูอย่างคร่าว ๆ ซึ่งหากต้องการดูรายละเอียดของบทเรียนนั้นจะอธิบายอีกครั้งเมื่อคลิกที่ ตกลง เพื่อเข้าไปฝึกพิมพ์จะปรากฏหน้าจอดังรูป

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย (บทเรียนที่ 3 )

-แบบฝึกหัดที่ 7

 1. คลิกเลือก  ทดลองใช้โปรแกรม ในหน้าจอเมนูหลัก
 2. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
 3. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ  โดยในที่นี้ให้เลือก  แบบฝึกหัดที่  7.1  เรื่อง  ถ  ภ  ค  ต  อึ 
 4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง   เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          เมื่อเข้าสู่หน้าจอของการเรียนแล้วจะมีส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการเรียนการสอนคือ

เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ สามารถคลิกย้อนกลับไปหรือคลิก เลือกแบบฝึกหัดถัดไปได้
แป้นพิมพ์ จะเป็นแป้นพิมพ์ที่ใช้ สำหรับการพิมพ์ภาษาไทยทั้งหมด ซึ่งจะ จำลองแป้นพิมพ์มาให้เป็นสีขาว จะมีสีเหลืองบนแป้นตัวอักษร ที่ฝึกพิมพ์ในแบบฝึกหัดนี้
ส่วนของการฝึกพิมพ์ จะแสดงตัวอักษร ที่ให้เราฝึกพิมพ์พอถึงตัวอักษรที่จะต้องพิมพ์ ตัวอักษรนั้นจะเป็นสีน้ำเงิน
ในส่วนของการจับเวลาจะตั้งไว้ที่ 3 นาที
คลิกเมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตาม แป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์ จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่ เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษร ที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้อง แล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไป ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่มเริ่มพิมพ์

          ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษรที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไปให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์

                รายงานผลเมื่อหมดเวลาในการพิมพ์

          เมื่อผู้เรียนได้ฝึกพิมพ์จนหมดเวลาแล้วโปรแกรมจะขึ้นไดอะล๊อกบล็อกซึ่งจะถามว่า ต้องการบันทึกประวัติการพิมพ์ในครั้งนี้ หรือไม่ ถ้าต้องการบันทึกให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง ถ้าไม่บันทึกให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก แต่ถ้าผู้เรียนต้องการที่จะดูรายงานผลการพิมพ์จะต้องคลิกที่ปุ่ม ตกลง

          เมื่อคลิกที่ปุ่มตกลงจะปรากฏหน้าจออธิบายผลการพิมพ์ ดังรูป

ส่วนที่ 1 เป็นกราฟรายงานผลในการพิมพ์ของตัวละอักษรที่เราให้ฝึกพิมพ์ในบทนี้ เส้นกราฟสีน้ำเงินแสดง ความถูกต้องจะคิดเป็น % เส้นกราฟสีชมพู แสดง ความเร็วคำต่อนาที(Word per minute)
ส่วนที่ 2 จะรายงานผลการพิมพ์ คือ จำนวนอักษรทั้งหมด , จำนวนอักษรที่พิมพ์ผิด , ความถูกต้องเฉลี่ย% , ความเร็วเฉลี่ย คำ/ นาที
ส่วนที่ 3 เป็นการเลื่อนหน้ากราฟแสดงผล และปุ่มพิมพ์รายงานออกมาทางเครื่องพิมพ์ ผู้เรียนสามารถเลื่อนดูกราฟจากปุ่ม ย้อนกลับ และปุ่ม ถัดไปได้

          ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร ถ ภ ค ต อึ โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 7 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ ถ ภ ค ต อึ โดยการวางนิ้วที่ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามแบบฝึกหัดที่ 1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการใช้นิ้วสืบไปเคาะแป้นตัวอักษรใหม่

1. อักษร ถ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบนโดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
2. อักษร ภ ให้ใช้การสืบนิ้วกลางข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบนโดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
3. อักษร ค ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบนโดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะเบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ใช้แต่ การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
4. อักษร ต ให้ใช้การสืบนิ้วกลางข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะเบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ใช้แต่ การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
5. อักษร อึ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะเบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ใช้แต่ การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น

          ในการฝึกหัดพิมพ์ ให้ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด 7.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่องแล้วให้ลองเปลี่ยนแบบฝึกเป็นแบบฝึกหัดที่ 8

แบบฝึกหัดที่ 8

          1. ให้คลิกที่ปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ
          2. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
          3. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ  โดยในที่นี้ให้เลือก  แบบฝึกหัดที่  8 .1 เรื่อง  จ  ข  ช  อุ   /

          4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษรที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไปให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์
          ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร จ ข ช อุ / โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 8 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ จ ข ช อุ / โดยการวางนิ้วที่ ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามแบบฝึกหัดที่ 1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการใช้นิ้วสืบไปเคาะแป้นตัวอักษรใหม่

1. อักษร จ ให้ใช้การสืบนิ้วนางข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
2. อักษร ข ให้ใช้การสืบนิ้วก้อยข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
3. อักษร ช ให้ใช้การสืบนิ้วก้อยข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบนโดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะเบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ใช้แต่ การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
4. อักษร อุ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
5. อักษร / ให้ใช้การสืบนิ้วก้อยข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร / ในแถวบน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่างเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น

          ในการฝึกหัดพิมพ์ ให้ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด 8.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่องแล้วให้ลองเปลี่ยนแบบฝึกเป็นแบบฝึกหัดที่ 9

แบบฝึกหัดที่ 9

          1. ให้คลิกที่ปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ
          2. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
          3. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ  โดยในที่นี้ให้เลือก  แบบฝึกหัดที่  9.1  เรื่อง  โ  ฌ  อ์ 

          4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษรที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไปให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์
          ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร โ ฌ อ์ โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 9 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ โ ฌ อ์ โดยการวางนิ้วที่ ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามแบบฝึกหัดที่ 1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการใช้ปุ่ม Shift ในการเคาะแป้นตัวอักษรใหม่

1. อักษร โ ให้ใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร โดยให้นิ้วก้อยขวากด ปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะกดแป้นอักษร ในแถวเดียวกันโดยให้นิ้ว อื่น ๆ ยังคงแตะเบาๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือไป ไหนให้ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
2. อักษร ฌ ให้ใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร โดยให้นิ้วก้อยขวากด ปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะกดแป้นอักษร ในแถวเดียวกันโดยให้นิ้ว อื่น ๆ ยังคงแตะเบาๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือไป ไหนให้ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
3. อักษร ์ ให้ใช้การสืบนิ้วชี้ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ในแถวล่าง โดยให้นิ้วก้อยข้างซ้าย กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะกดแป้นอักษร อ์ โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่างเคลื่อนมือลงไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น

          ในการฝึกหัดพิมพ์ ให้ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด 9.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่องแล้วให้ลองเปลี่ยนแบบฝึกเป็นแบบฝึกหัดที่ 10

แบบฝึกหัดที่ 10

          1. ให้คลิกที่ปุ่ม    เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ
          2. คลิกเลือก บทเรียน ในหน้าสารบัญ
          3. คลิกเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการ  โดยในที่นี้ให้เลือก  แบบฝึกหัดที่  10.1  เรื่อง  ฎ     ฏ    ษ

          4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อจะเข้าสู่หน้าจอของการฝึกพิมพ์

          ในการพิมพ์ให้ผู้เรียนพิมพ์ตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ โดยในส่วนของแป้นพิมพ์จะมีสีเหลืองแสดงอยู่บนตัวอักษรที่เป็นแป้นเหย้า ให้ผู้เรียนพิมพ์ตามตัวอักษรที่มีสีน้ำเงินขึ้นบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปกระพริบตัวอื่นต่อไปให้ผู้เรียนพิมพ์ตามจนหมดเวลา ถ้าต้องการที่พิมพ์ใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์
          ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการสอนการใช้นิ้วพิมพ์อักษร ฎ ฏ ษ โดยในการวางนิ้วการพิมพ์จะต้องเป็นไปตามบทเรียนดังนี้
          การวางนิ้วของแต่ละมือ สำหรับแป้นอักษรแต่ละตัวของแบบฝึกหัดที่ 10 ให้วางดังนี้

นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
มือข้างซ้าย
มือข้างขวา

          ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนการกดคีย์ใหม่ คือ ฎ ฏ ษ โดยการวางนิ้วที่ ตำแหน่งอักษรแป้นเหย้า ยังเป็นไปตามแบบฝึกหัดที่ 1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการใช้ปุ่ม Shift ในการเคาะแป้นตัวอักษรใหม่

1. อักษร ฎ ให้ใช้การสืบนิ้วกลางข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ก ไปเคาะที่ ศูนย์กลางของแป้นอักษร ฎ ในแถวบน โดยให้นิ้วก้อยข้างขวา กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะกดแป้นอักษร ฎ โดยให้นิ้วอื่นๆ ยังคง แตะอยู่เบา ๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่างเคลื่อนมือขึ้นไปให้ ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
2. อักษร ฏ ให้ใช้นิ้วกลางข้างซ้ายที่วางอยู่ที่แป้นอักษร ก โดยให้นิ้วก้อย ขวากดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะกดแป้นอักษร ฏ ในแถวเดียวกัน โดยให้นิ้วอื่น ๆ ยังคงแตะเบาๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่า เคลื่อนมือไปไหนให้ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น
3. อักษร ษ ให้ใช้นิ้วชี้ข้างขวาที่วางอยู่ที่แป้นอักษร า โดยให้นิ้วก้อยขวากด ปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะกดแป้นอักษร ษ ในแถวเดียวกันโดยให้นิ้ว อื่น ๆ ยังคงแตะเบาๆ ที่บนตำแหน่งแป้นเหย้า อย่าเคลื่อนมือไป ไหนให้ใช้แต่การเคลื่อนนิ้วเท่านั้น

          ในการฝึกหัดพิมพ์ ให้ปล่อยข้อมือตามสบาย แต่อย่าให้ถูกข้อมือ หรือขอบโต๊ะ ควรฝึกหัดการเคาะแป้นอักษรใหม่ตามด้วย จากนั้นให้คลิกเลือกแบบฝึกหัด 10.2 เพื่อทบทวน และฝึกฝนความชำนาญจนพิมพ์ได้คล่อง
          เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การวางนิ้วในบนเรียนแล้วให้ฝึกหัดพิมพ์เป็นประโยค โดยการจับเวลา โดยคลิกที่ปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าสารบัญ คลิกที่แบบฝึกหัด จะปรากฏหน้าจอดังรูป

ในส่วนของแบบฝึกหัดจะมีหัวข้อเรื่องที่จะฝึกพิมพ์อยู่ 5 หัวข้อคือ

  1. คอมพิวเตอร์
  2. สัตว์โลกน่ารัก
  3. สุขภาพ
  4. บันเทิง
  5. อื่นๆ

          แต่ละหัวข้อจะเรื่องย่อยๆ ให้ผู้เรียนเลือกฝึกอีกหลายเรื่อง ให้ผู้เรียนคลิกเลือกเครื่องหมาย +  หน้าหัวข้อเรื่อง เพื่อที่โปรแกรมจะแสดงเรื่องย่อยๆ ให้เห็น และสามารถเลือกได้ ให้คลิกให้มีแถบสีน้ำเงินปรากฏบนเรื่องที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดังรูป

ส่วนที่ 1 คือ การฝึกพิมพ์ตามประโยคที่โปรแกรมกำหนดมาให้ โดยสังเกตจาก ตัวอักษรสีน้ำเงินที่ผู้เรียนจะต้องพิมพ์ตาม
ส่วนที่ 2 คือ การจับเวลา โปรแกรมจะกำหนดเวลามาให้ 1 นาที ผู้เรียนจะต้องพิมพ์ประโยค ที่โปรแกรมกำหนดมาให้เสร็จภายในเวลา
ส่วนที่ 3 คือ ปุ่มเริ่มพิมพ์ เมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะทำการฝึกพิมพ์ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มพิมพ์ก่อน
ส่วนที่ 4 คือ ปุ่มรายงานผล เมื่อผู้เรียนต้องการที่จะดูรายงานผลการพิมพ์ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม รายงานผล แต่ผู้เรียนจะต้องพิมพ์ให้เสร็จตามกำหนดเวลา เมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมจะมีไดอะล๊อกบล็อกขึ้นมาให้เราทำงานบันทึกผลการพิมพ์ เมื่อบันทึกแล้วถึงจะสามารถดูรายงานผลการพิมพ์ได้
<< Go Back