เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 เนื่องจากว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพของท่านอาจารย์ทุกท่าน
ดังนั้นการสัมมนาและอบรมบุคลากรผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นี้ทางเราจะจัดการอบรมแบบออนไลน์ ในวันที่กำหนด

หลักสูตรที่ 1 การเขียนโปรแกรม Coding และปฏิบัติการ Coding 2021
      วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

โปรแกรม Scratch (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Microbit)
โปรแกรม Micorbit (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Microbit)    
โปรแกรม Kidbright (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Kidbright)
โปรแกรม Thonny (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Raspberry)
โปรแกรม Arduino (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Arduino)

หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์และการพัฒนาการสอนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด-19
      วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

โปรแกรม Adobe Captivate การสร้างเนื้อหาการสอน

64 bit

32 bit

การสร้างข้อสอบด้วยโปรแกรม Quiz Creator
การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Quizizz    
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom    
การประชุมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
โปรแกรมสำหรับบันทึกวิดีโอการสอนด้วยโปรแกรม OBS Studio
การถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม line

หลักสูตรที่ 3 หลักสูตร Live Stream สร้างสรรค์อาชีพไลฟ์สดอย่างมืออาชีพ
      วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ถึง วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

โปรแกรม Camtasia เพื่อใช้ในการตัดต่อ

โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อใช้ในการตัดต่อ
การสร้างสรรค์และพัฒนาการทำคลิปในแบบ Youtuber    

หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
      วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

การสร้างสื่อโฆษณาด้วยโปรแกรม Canva

 

 
การสร้างสื่อโฆษณาด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC    
การสร้าง Facebook Fanpage 2021 เพื่อโปรโมทร้านค้า    
การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop    
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วย google Adwords